Kanalizícia MM Malinovo - Most pri Bratislave

OZNAM - DOVOLENKA

Oznamujeme Vám, že v dňoch od 16.8.2023 (streda) do 19.8.2023 (sobota) bude kancelária Kanalizácie M&M z dôvodu čerpania dovolenky zatvorená.
 

 Pridané dňa 15.8.2023 – 11:20

NÁVODY A POSTUPY

Návody ako postupovať pri podávaní žiadostí a dokumentov

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Návod ako postupovať pri podávaní žiadosti o súhlasné stanovisko k územnému rozhodnutiu

STAVEBNÉ POVOLENIE

Návod ako postupovať pri podávaní žiadosti o súhlasné stanovisko k stavebnému povoleniu

KOLAUDAČNE rozhodnutie

Návod ako postup pri podávaní žiadosti o súhlasné stanovisko ku kolaudačnému rozhodnutiu

ŽIADOSŤ O PRIPOJENIE zo ŽUMPY NA VEREJNÚ KANALIZÁCIU

Návod ako postupovať pri podávaní žiadostí o zmenu pripojenia z existujúcej žumpy na verejnú kanalizáciu

HLÁSENIE ZMENY ODBERATEĽA NA OdBERNOM MIESTE

Návod ako postupovať pri nahlasovaní zmeny odberateľa na odbernom mieste

OZNÁMENIE ZMENY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Návod ako postupovať pri oznámení zmeny osobných údajov

Nahlásenie stavu vodomeru

Návod ako postupovať pri nahlasovaní stavu vodomeru

ŽIADOST o informatívny nákres kanalizácie

Návod ako postupovať pri podávaní žiadosti o informatívny nákres kanalizačnej siete

Úradné hodiny

 

KONTAKTNÉ MIESTO 
Kancelária Kanalizácia M&M 
Ulica 29. Augusta 367, Most pri Bratislave 

STREDA  7:00 – 14:00

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kontakty

Neváhajte nás kontaktovať

Kontaktné miesto

Kancelária Kanalizácia M&M
Ulica 29. Augusta 367, Most pri Bratislave
+421 948 124 606

Konateľ spoločnosti

Mgr. Miroslav Jackuliak
kanalizaciamm@gmail.com

Ekonomické oddelenie

Ing. Dana Jackuliaková
kanalizaciamm@gmail.com

Technický úsek

Vedúci - Peter Dúha kanalizaciamm@gmail.com
02/45951157 / +421 903 251 554
Vývoz žumpy
+421 948 115 606

Fakturačné údaje

Kanalizácia M&M, s.r.o.
Bratislavská 96
90046 Most pri Bratislave
IČO: 35776498
DIČ: 2021505706
IČ DPH: SK2021505706

Úradné hodiny

Kancelária Kanalizácia M&M
STREDA 7:00 - 14:00

OZNAMY

Všetky informácie na jednom mieste

COVID-19 OPATRENIA

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu súvisiacu s COVID-19, Vám oznamujeme, že kancelária bude až do odvolania zatvorená. Všetky vaše žiadosti budú prijímané len elektronicky: kanalizaciamm@gmail.com. Návody ako postupovať pri podávaní žiadostí nájdete v sekcii NAŠE SLUŽBY. Akceptované budú len žiadosti, ktoré budú obsahovať všetky náležitosti uvedené na našej webovej stránke. Upozorňujeme Vás, že lehota na vybavenie žiadostí podaných po 26.10.2020 sa predlžuje z pôvodných 30 dní na 45 dní. O vybavení žiadostí podaných do 22.10.2020 Vás budeme informovať telefonicky.

 Pridané dňa 23.10.2020 – 13:09

DOLEŽITÝ OZNAM !

Vážený zákazníci,

Na konci marca 2020 spoločnosť Kanalizácia M&M, s r.o. , prvý krát od roku 2010 požiadala Úrad pre reguláciu sieťových odvetví /URSO/ o prehodnotenie a zreálnenie cien stočného.  Kanalizácia M&M, s r.o. má v prevádzke kanalizačné siete ako aj prečerpávacie stanice v obciach Malinovo a Most pri Bratislave , z ktorých mnohé sú po svojej technickej životnosti, čo sa prejavuje v rastúcej miere poruchovosti. Čistiaca stanica odpadových vôd, ktorú ma Kanalizácia M&M, s r.o. v prevádzke , prekročila kapacitné limity z dôvodu čoho, došlo k nevyhnutnej zmene spôsobu prevádzkovania kanalizácie a to  formou odvádzania časti odpadových vôd výtlačnou kanalizáciou do ČOV  Vrakuňa, ktorá je v správe BVS. Z týchto dôvodov výrazne narástli ekonomicky oprávnené náklady spoločnosti Kanalizácia M&M, s r.o.

Dovoľujeme si Vás informovať, že odo dňa 2.10.2020 vstupujú do platnosti nové ceny stočného, ktoré pre Kanalizáciu M&M, s r.o., schválil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví svojim rozhodnutím č.0024/2020/V, nasledovne: Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 1,0480 €/m3 bez DPH, t.j. 1,2576 €/ m3 s DPH. Táto zmena pre priemernú trojčlennú rodinu znamená mesačné navýšenie približne o 2,72 € s DPH. V súvislosti s uvedenou zmenou cien Vás žiadame o nahlásenie aktuálneho stavu Vášho vodomeru najneskôr do 23.10.2020, aby bolo možné tieto údaje spracovať.

Nahlásiť stav vodomeru môžete následovne:

MAILOM: kanalizáciamm@gmail.com / POŠTOU:  Kanalizácia M&M, s r.o., Bratislavská 96, Most pri Bratislave 900 46

TELEFONICKY: 0948 124606 / osobne: v čase otváracích hodín:

 Pridané dňa 8.10.2020 – 11:32

INFO@KANALIZACIAMM.SK

Poprosíme všetkých klientov aby si skontrolovali vo svojich emailových schránkach prijaté správy. Všetky dôležité informácie budú po novom rozosielané z emailovej schránky:  info@kanalizaciamm.sk . Takisto poprosíme všetkých klientov, v prípade, že ste si našu správu našli v spame, reklamách alebo nevyžiadanej pošte aby označili daný emailový kontakt ako autorizovaný, aby ste z neho mohli naďalej dostávať dôležité informácie.

Pridané dňa 23.9.2020 – 13:32

POPLATOK ZA VYSTAVENIE FAKTÚRY

Vážení klienti, spoločnosť Kanalizácia M&M s.r.o. sa Vám ospravedlňuje za účtovanie poplatku za vystavenie faktúry v papierovej podobe bez toho, že by sme Vás najprv informovali, či aj naďalej požadujete doručovanie faktúr v papierovej podobe (za čo sa účtuje poplatok podľa cenníka). Uhradený poplatok Vám odpočítame od fakturovanej sumy za stočné v najbližšej vyúčtovacej faktúre. 

Zároveň Vás žiadame o potvrdenie, že súhlasíte s tým, aby Vám všetky nasledujúce faktúry boli doručované len elektronicky na Vašu e-mailovú adresu. 
Potvrdenie nám odošlite na e-mailovú adresu: elektronickafakturamm@gmail.com

Pridané dňa 31.01.2018 – 13:58

Dokumenty na stiahnutie

Oznamujeme Vám, že od dnešného dňa sú na našej stránke zverejnené dokumenty k stiahnutiu.

Pridané dňa 19.11.2017 – 13:58

Všetky práva vyhradené © 2019 Kanalizácie MM

Made by Netblue.sk