Kanalizícia MM Malinovo - Most pri Bratislave

INFORMATÍVNY NÁKRES KANALIZAČNEJ SIETE

Postup pri podávaní žiadostí o informatívny nákres kanalizačnej siete

1. je potrebné stiahnuť si žiadosť – ŽIADOSŤ O INFORMATÍVNY NAKRES KANALIZÁCIE

2. je potrebné vyplniť a podpísať žiadosť 

– v prípade, že žiadateľom je právnická osoba je potrebné uviesť do kolonky ŽIADATEĽ všetky fakturačné údaje

4. Žiadosť je potrebné poslať na emailovú adresu kanalizaciamm@gmail.com

5. je potrebné uhradiť poplatok vo výške 75,00,-EUR (uvedený v cenníku)

– PRIMA BANKA Slovensko

– IBAN: SK24 5600 0000 0048 5120 1001

– ako variabilný symbol uveďte číslo parcely bez lomítka (rovnaké ako na žiadosti)

– do POZNÁMKY uveďte meno žiadateľa

Lehota na vybavenie žiadosti je 7 dní odo dňa prijatia platby.

Daňový doklad k zrealizovanej platbe Vám bude vyhotovený po pripísaní úhrady na náš účet.

Informatívny nákres Vám bude zaslaný až po pripísaní finančných prostriedkov na náš účet.

Všetky práva vyhradené © 2019 Kanalizácie MM

Made by Netblue.sk