Kanalizícia MM Malinovo - Most pri Bratislave

OZNÁMENIE ZMENY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Návod ako postupovať pri oznámení zmeny osobných údajov

1. je potrebné stiahnuť si a vyplniť tlačivo – OZNÁMENIE ZMENY OSOBNÝCH ÚDAJOV

2. vyplnené a podpísané tlačivo je potrebné odovzdať:

–  mailom: kanalizaciamm@gmail.com

–  poštou: Kanalizácia M&M, s.r.o., Bratislavská 96, Most pri Bratislave 90046 

–  osobne: v čase úradných hodín na kontaktnom mieste

Odberateľ je povinný nahlásiť zmenu osobných údajov najneskôr do 60 dní odo dňa zmeny

Všetky práva vyhradené © 2019 Kanalizácie MM

Made by Netblue.sk