Kanalizícia MM Malinovo - Most pri Bratislave

HLÁSENIE ZMENY ODBERATEĽA NA ODBERNOM MIESTE

Návod ako postupovať pri nahlasovaní zmeny odberateľa na odbernom mieste

1. je potrebné stiahnuť si a vyplniť tlačivo – HLÁSENIE ZMENY ODBERATEĽA NA ODBERNOM MIESTE

2. vyplnené a podpísané tlačivo je potrebné odovzdať osobne priamo na prevádzke

3.  nový odberateľ následne uzavrie priamo na prevádzke novú zmluvu o odvádzaní splaškovej vody

–  zmena odberateľa je možná iba v prípade, že starý odberateľ má vysporiadane všetky záväzky voči spoločnosti Kanalizácia M&M, s.r.o.

Odberateľ je povinný nahlásiť zmenu osobných údajov najneskôr do 60 dní odo dňa zmeny. V opačnom prípade je táto služba spoplatnená podľa cenníka.

Všetky práva vyhradené © 2019 Kanalizácie MM

Made by Netblue.sk